شرکت تولیدی و تحقیقاتی حیات سبز سبحان

بخش تولید شرکت حیات سبز سبحان

شرکت حیات سبز سبحان با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر دانش اساتید بهترین دانشگاه­های کشور و جوانان متخصص و متعهد، از سال 1390 پای در ....

آزمایشگاه تجزیه آب، خاک، گیاه، کود

یکی از مسیرهای دستیابی به کشاورزی پایدار و اقتصادی و تولید محصول سالم، مصرف بهینه کود و سم می باشد. چنانچه قبل از کشت، نیاز گیاه به عناصر....

کلینیک گیاه پزشکی حیات سبز

زمانی که گیاه مورد حمله آفات و عوامل بیماری زای گیاهی قرار می گیرد برای آنکه با کمترین خسارت روبرو شود، شناسایی صحیح عامل خسارت زا و روش....

محصولات شرکت حیات سبز سبحان

محصولات تولید شده در شرکت حیات سبز با سه برند GREENER و FERTI SEEP و biosa در کلیه مناطق کشور توزیع می گردند.

کود آلی biosa

ترکیب اصلاح کننده شوری خاک

کودهای معدنی Ferti Seep

توصیه های کشاورزی