آفات مهم محصولات مختلف

                                                                                                                                   

                         گوجه فرنگی                                                              خیار                                                    پیاز                                                         کلم

                                                              

                    سیب زمینی                                                   فلفل                                          هندوانه و خربزه                                      گندم و جو

                                                                                            

                      بادمجان                                                          ذرت                                                    مرکبات                                                       پسته

      

                            

                          چغندرقند                                                         زعفران