کلینیک گیاهپزشکی آوند

                                              

زمانی که گیاه مورد حمله آفات و عوامل بیماری زای گیاهی قرار می گیرد برای آنکه با کمترین خسارت روبرو شود، شناسایی صحیح عامل خسارت زا و روش مبارزه با آن بسیار ضروری است. در این خصوص کلینیک گیاهپزشکی حیات سبز با استفاده از تجهیزات پیشرفته و به کارگیری دانش آموختگان مجرب از بهترین دانشگاه های کشور آماده ارائه راه کارهایی جهت پیشگیری، کنترل و مبارزه با عوامل بیماری زا و آفات می باشد. در این کلینیک نوع عامل خسارت زا شناسایی و با ارائه راه کار مناسب جهت کنترل و مبارزه سریع با آن، خسارت ایجاد شده به حداقل می رسد. ضمن اینکه با این روش میزان مصرف سموم و حشره کش ها کاهش یافته و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه خواهد بود.

وظایف کلینیک گیاهپزشکی آوند

  • بازدید و بررسی وضعیت آفات و بیماری های گیاهی و تشخیص آثار کمبود مواد غذایی و ارائه نظرات کارشناسی برای اجرای روش های صحیح کنترل آن ها
  • انجام آزمایش های لازم برای تشخیص آفات و بیماری ها در صورت نیاز
  • بازدید از مزارع، باغات و ارائه مشاوره، توصیه و نظارت بر روش های مناسب برای کنترل و مهار عوامل خسارت زای گیاهی
  • بازدید و نظارت بر گلخانه ها 
  • صدور نسخه های گیاه پزشکی 
  • ارائه روش های پیشگیری برای کاهش خسارت آفات و بیماری ها
  • جداسازی نماتدها از خاک و آب با استفاده از سانتریفیوژ و الک
  • آگاه نمودن کشاورزان از خطرات مصرف بی رویه سموم و کودهای شیمیایی بر سلامت انسان و اثرات نامطلوب زیست محیطی
  • مشاوره در زمینه کاربرد بهینه کودها و سموم شیمیایی
  • مشاوره و ارائه گواهی تولید محصول سالم (GAP)